پایگاه خبری گل آرایی بوی گل با هدف تشویق گل آرا های داخلی و ایجاد انگیزه برای آن ها پایه گذاری شده است . این پایگاه با نشر آخرین اخبار گل آرایی و گل و گیاه سعی در رونق صنعت گل در کشورمان دارد . در کنار آن با ایجاد فضایی دوستانه امکان برقراری ارتباط و نقد و تحلیل زندگینامه هر گل آرا را فراهم می سازد به علاوه در پایگاه خبری گل آرایی بوی گل امکان استفاده از آخرین متد های گل آرایی اروپا وجود خواهد داشت و شما می توانید به بانکی از آخرین سازه های اروپایی و ... دست پیدا کنید .

تولید محتوای خبری

تا به امروز هیچ پایگاه خبری در صنعت گل فعالیت چندانی نداشته اما با افتتاح پایگاه خبری گل آرایی بوی گل می توان انتظار داشت رصد دقیقی از فعالیت های کشور پیرامون صعنت گل آرایی کشورمان رخ دهد .

توجه به کوچکترین جزئیات

بوی گل با استفاده از نویسندگان مجرب به دنبال کوچک ترین جزییات در هر شاخه ای است تا توانسته باشد به رسالت خود یعنی اطلاع رسانی و شفاف سازی جامه عمل بپوشاند .

img_divider